Ciljne grupe LAG-a

0

Ciljne grupe LAG-a su:
ruralno stanovništvo, deca, mladi, žene u ruralnom području, starija populacija, socijalno rizično stanovništvo, osobe sa posebnim potrebama, privredna društva, poljoprivredna gazdinstva, zdruge, lokalna i mesna samouprava, java i javno-komunalna preduzeća, obrazovne ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, udruženja građana, civilni sektor.

Share.