Ciljevi LAG-a

0

Ciljevi osnivanja LAG-a:
1) Identifikacija, donošenje i sprovođenje lokalne razvojne strategije ruralnog područja, u skladu sa načelima LEADER programa;
2) Animiranje i mobilisanje resursa za definisano ruralnog područja u cilju unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva;
3) Zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodela prema nameni za koju su dobijena u cilju unapređenja kvaliteta života na području LAG-a;
4) Planiranje i implementacija lokalnih razvojnih projekata u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom;
5) Priprema subjekata sa LAG područja za korišćenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja i pružanje savetodavne i tehničke pomoći u procesu pripreme i implementacije projekata članica LAG-a;
6) Razvoj ruralnog područja LAG-a, posebno u oblasti privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma, informisanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, kao i u svim drugim oblastima od značaja za stanovnike područja LAG-a;
7) Umrežavanje i jačanje sinergije subjekata (privatni, civilni i javni sektor) i pružanje podrške u pripremi i implementaciji zajedničkih inicijativa sa LAG područja, u svrhu bržeg i kvalitetnijeg privrednog i društvenog razvoja i kreiranja zajedničke politike ruralnog razvoja;
8) Dugoročni održivi razvoj sektora značajnih za razvoj područja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za otvaranje novih radnih mesta;
9) Razvoj i širenje mreže partnerstva i razmena iskustava sa istim i/ili sličnim udruženjima kako u zemlji tako i u inostranstvu;
10) Osiguranje blagovremenog protoka tačnih informacija i znanja u cilju napretka i razvoja ruralne zajednice LAG područja;
11) Jačanje finanijskih i ljudskih kapaciteta u cilju kvalitetnijeg i bržeg razvoja LAG područja i izgradnje jedinstvenog i prepoznatljivog identiteta, te jačanje kohezije celokupnog područja;
12) Zaštita i unapređenje prirodnog i kulturnog nasleđa i jačanje svesti o tradicionalnim vrednostima i znanjima, sa ciljem podizanja vrednosti područja;
13) Unapređenje kvaliteta znanja članica LAG-A i drugih subjekata kroz razmenu iskustava, transfer znanja, pružanje stručne savetodavne pomoći iz različitih oblasti koje se odnose na ruralni razvoj LAG područja.

Share.