Predstavnici Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije učestvovali su od 18. do 20. decembra na Evropskom LEADER kongresu u Briselu.

Kongresu je prisistvovalo više od 700 predstavnika lokalnih akcionih grupa iz 38 zemalja Evrope.

Drugog dana kongresa Bojan Kovač je sa kolegama iz Francuske Leader France i Estonije Eesti Leader Liit predstavio uspešno realizovan Erasmus plus projekat EPLD i benefite međunarodne saradnje kroz Erasmus program, dok je Sandra Macura na panelu sa predstavnicima lokalnih akcionih grupa iz Severne Makedonije, Moldavije i Jermenije govorila o implementaciji LEADER-a u zemljama van EU.

Kongres je bio i odlična prilika za uspostavljanje novih kontakata i razgovore o budućoj saradnji sa nacionalnim LEADER organizacijama i LAG-ovima iz drugih država.