Povelja opštne Kula za doprinos u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem i afirmaciju opštine Kula u zemlji i inostranstvu je potvrda da naša opština ne samo što podržava nego i uvažava rad naše organizacije.

LAG nije samo 107 urađenih projekata vrednosti više od 20 miliona, LAG nije samo 19 biznis planova i isto toliko novih radnih mesta ili 17 novoformiranih organizacija, LAG nije ni prva e-pijaca u Srbiji, niti jedno od prvih socijalnih preduzeća, ni organizovanje više od 70 manifestacija, radionica, edukacija, ni izrada deklaracija za 300 proizvoda, nije ni obezbeđivanje tržišta malim proizvođačima…

LAG su Petar, Karolina, Erika, Slavica, Vlada, Stevan, Radenko, Ljubica, Mihajlo, Jelena, Miljana, Mirjana, Kristina, Lola, Sanja, Feđa, Ljilja, Milka, Serafina, Janko, Paulina, Nataša, Natalija, Ilona, Vesna, Štefica, Vera, Ružica, Bilja, Slobodanka, Gorana, Tijana, Zlata, Peđa, Danka, Savo, Marija, Milica, Avgustina, Braca, Tanja, Željko, Dragoljub, Mira, Dragica, Duško, Nevenka, Veronika, Vukašin, Marica, Vladimir, Stevo, Vida, Sekula, Mirko, Ivana, Veselinka, Marko, Maja, Dragana, Miloš, Slobodan, Anja, Dušica, Goca, Olivera, Silvester, Marijana, Rajka, Darija, Dušanka, Branka, Irena, Aco, Simo, Nešo, Nikolina, Danijela, Bojan…

LAG to su ljudi!!!