U okviru Evropske nedelje regija i gradova koja se održava od 9. do 12. oktobra u Briselu, priređena je panel diskusija na temu LEADER-a u Evropi danas na kome su učestvovali Bojan Kovač i Sandra Macura, predstavnici Mreže LAG Srbije.

Panel je organizovan od strane Evropske LEADER asocijacije ELARD u European Committee of the Regions, a govornici su bili predstavnici francuske, španske i srpske LEADER mreže.

Predsdavajući ELARD aisbl i predsednik Leader France , Thibaut Guignard, direktorka Red Española de Desarrollo Rural (REDR) Maria Jose Murciano i predsednik Mreža Lokalnih akcionih grupa Srbije Bojan Kovač podelili su iskustva iz svojih zemalja u pogledu implementacije LEADER-a, predstavili primere dobre prakse kao i lične stavove u vezi daljeg razvoja LEADER pristupa u Evropi.

U svom obraćanju Bojan Kovač posebno je istakao primer dobre prakse rada LAG Srce Bačke i socijalnog preduzeća Iz srca Bačke koji funkcionišu uz podršku Opštine Kula, kao i druge primere iz Sombora, Beočina i Čačka.

Govornici su takođe istakli važnost unapređenja socialnog kapitala i preduzetništva u ruralnim područjima kroz implementaciju LEADER pristupa, a u dialogu sa prisutnima su otvorena nova pitanja u vezi budućnosti LEADER-a i kako LEADER može da pomogne u kohezionoj politici EU.