U Mrčajevcima, na teritoriji LAG Čačak-Gornji Milanovac 04.06.2023. godine održana je Redovna skupština Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije.
Skupštini je prisustvovalo 9 od 13 delegata – predstavnika lokalnih akcionih grupa članova Mreže. LAG Srce Bačke predstavljao je Bojan Kovač, lag-menadžer.
Na dnevnim redu su između ostalog bili izveštaji o radu Mreže za prethodni period, izveštaji o realizaciji projekata koje Mreža sprovodi sa partnerima iz Francuske i Estonije, saradnja se drugim nacionalnim organizacijama u oblasti LEADERa i ruralnog razvoja i drugo.
Predstavnici LAGova takođe su posetili Moravski market u Čačku, projekat koji LAG ČA-GM sprovodi na svojoj teritoriji i bliže su upoznati sa radom ove lokalne akcione grupe.