U maloj sali opštine Kula – Centar za kompetencije u hortikulturi održano je predavanje/prezentacija na temu aktivne politike zapošljavanja u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje (Javni pozivi i konkursi).
Ovom prilikom privrednicima, kao i nezaposlenim licima je predstavljeno 13 javnih poziva i konkursa, usluge koje pruža Nacionalna služba, kao i značaj zapošljavanja teže zapošljive kategorije građana.