U Svečanoj sali Skupštine opštine Kula održan je sastanak predstavnika lokalnih akcionih grupa sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja u sklopu projekta „Podrška IPARD operativnoj strukturi“.

Goste su pozdravili predstavnici Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Turističke organizacije opštine Kula.

Govoreći o samoj temi sastanka, menadžer Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ i predsednik Mreže LAG Srbije Bojan Kovač, istakao je da je glavni cilj sastanka upoznavanje predstavnika Ministarstva i Uprave sa trenutnim modelima funkcionisanja lokalnih akcionih grupa, kao i informisanje predstavnika LAG-ova o napretku IPARD mera vezanih za LEADER pristup i lokalne akcione grupe, budući da nas uskoro očekuje otvaranje Mere 5 IPARD programa putem koje će se finansirati rad i aktivnosti lokalnih akcionih grupa. Od IPARD-a se na ovom polju očekuje mnogo i to podrazumeva da EU sredstvima budu pokriveni troškovi rada i delovanja LAGova i finansiranje malih projekata u ruralnim sredinama.