Sredstvima dobijenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz projekat “Unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala kao vid lokalnog ruralnog razvoja” Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” omogućila je svojim članovima sa teritorija opština Kula i Vrbas i svim zainteresovanim lokalnim akterima da unaprede tehnologiju, kvalitet i bezbednost svojih proizvoda.

Cilj projekta je bio da se kroz praktične radionice proizvođačima podigne nivo znanja ali i da sam proizvod bude u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima, odnosno bezbedan za upotrebu. Ukupno je realizovano tri radionice i edukativna događaja na ovu temu u toku 2022, izrađeni su katalozi lokalnih proizvoda i brošure i prezentacija koja su dostupne na zvaničnom sajtu LAG-a.

LAG već duži vremenski proizvod vrši edukacije lokalnih aktera na različite teme i to samostalni i u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula kroz Centar za kompetencije u hortikulturi ali i sa drugim organizacijama. Cilj ovog projekta je bio da se mali proizvođače upute u standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda i da dugoročno povećaku prohode od prodaje ovih proizvoda. Proizvođačima je pružena pomoć oko izrade deklaracija oko standardizacije samih proizvoda i dati su im pravni saveti vezani za trgovinu i prodaju, bezbednost i kvalitet proizvoda.