Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” osnovana je 2017. godine, deluje na teritoriji opština Kule i Vrbasa i okuplja više od 50 lokalnih aktera iz javnog privatnog i civilnog sektora.

Ove godine u okviru LAGa, a uz finansijsku podršku opštine Kula formiran je prodajni centar koji ima za cilj promociju i plasman proizvoda malih proizvođača širem tržištu. Prodavnica Iz srca Bačke i istoimeni brend vrlo brzo su prepoznati kao mesto gde se mogu naći lepe i kvalitetne domaće stvari, domaći prehambeni proizvodi, ručni radovi, umetnine i radovi kreativaca iz naše sredine.

Ovo je prvi ovakav prodajni prostor koji je jedan LAG u Srbiji otvorio za svoje članove, a poslužiće i kao model za razvoj sličnih centara ne samo u Srbiji već i u regionu. Tome u prilog idu i nedavne posete predstavnika Balkanske mreže za ruralni razvoj iz Skoplja prodajnom centru u Kuli i gazdinstvim, članovima LAGa, kao i poseta predstavnika LAG Selo plus koji deluje na teritoriji Vršca, Bele Crkve i Plandišta, a koja je realizovana u okviru projekta “Diversifikacijom ekonomije u ruralnoj sredini do boljeg života na selu” finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede. Razmenom iskustva i znanja sa akterima iz drugih regija naše zemlje i iz inostranstva može se podići nivo kvaliteta života ljudi u ruralnim sredinama, zajednički je stav svih posetilaca. Neke ideje i modeli rada organizacija mogu se primeniti i u drugim sredinama, a možda i dati veću uspešnost u njihovoj realizaciji.

Inače, LAG “Srce Bačke” je nizom aktivnosti u prethodnoj godini podigao nivo kompetencija i vršio unapređenje znanja lokalni proizvođača kako u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj opštne Kula u okviru Centara za kompetencije tako i kroz samostalne aktivnost. Jedna od ovih aktivnosti jeste i realizacija projekta “Unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala kao vid ruralnog razvoja” finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, a putem koga su između ostalog proizvođači upućeni koje standarde proizvodnje i prodaje proizvoda moraju da ispunjavaju da bi legalno poslovali na tržištu, koje standarde kvaliteta i bezbednosti proizvoda moraju da ispunjavaju i koje su pravne norme u vezi deklarisanja proizvoda. Ovo je od posebnog značaja jer su mali proizvođači sve više prisutni na tržištu, a bezbednim i kvalitetnim proizvodom obezbeđuje senjihov opstanak i dalji razvoj.

LAG će nastaviti da podržava i unapređuje položaj malih proizvođača i na taj način lokalnu sredinu učini boljim mestom za rad i život.