Dana 15.12.2022. u Zrenjaninu održana je redovna skupština Mreže lokalnih akcionih grupa Srbije. Na dnevnom redu je između ostalog bilo i odlučivanje o prijemu u članstvo LAG “Čačak- Gornji Milanovac” kao i izveštaji o radu i aktivnostima Mreže u prethodnom periodu. Prihvatanjem zahteva LAG-a Mrežu čini ukupno 11 partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj koji su osnovani i funkcionišu prema aktima Ministarstva poljoprivrede.

LAG Srce Bačke predstavljali su Petar Pejin, predsednik UO LAG i Bojan Kovač, LAG-menadžer. Sednici su pored delegata članova Mreže prisustvovali predstavnici grada Zrenjanina, organizacija koje planiraju da se uključe u proces formiranja lokalnih partnerstava i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i SKGO.

Drugi deo skupa bio je rezervisan za prezentaciju LEADER mera i radionice na temu LEADERa gde je bilo reči o značaju ovog pristupa i prezentovani su rezultati rada organizacija i razmenjena su dosadašnja iskustva u delovanju lokalnih akcionih grupa na teritoriji Republike Srbije. Tokom skupa ponovljena je potreba dodatnog povezivanja LAGova u Srbiji i pomoć zainteresovanim akterima u ruralnim područjima u vezi sa formiranjem i organizovanjem novih partnerstava.