U organizaciji LEADER Francuske delegacija Republike Srbije je od 14. do 16. novembra 2022. učestvovala na Nacionalnom kongresu Lokalnih akcionih grupa Francuske u okviru zajedničkog projekta Erasmus + Francuska-Srbija-Estonija.

Ispred Mreža Lokalnih akcionih grupa Srbije kongresu su prisustvovali predstavnici LAG Fruška Gora – Dunav – Sandra Macura, LAG Panonski fijaker – Jagoda Kočić, LAG SRCE BAČKE – Petar Pejin i LAG Gornji Tamiš – Zoran Ilijašev.

Projekat koji se sprovodi ima za cilj unapređenje demokratskih vrednosti kroz razvoj civilnog društva, ali i razmenu iskustava i usvajanje modela delovanja lokalnih akcionih grupa u Francuskoj, Srbiji i Estoniji.