Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić organizovao je danas sastanak sa predstavnicima nekoliko udruženja sa teritorije opštine Kula u cilju upoznavanja lokalnih aktera sa projektima koji se realizuju i koji će se realizovati u narednom periodu.

Stavovi i mišljenja organizacija civilnog društva su od izuzetnog značaja za razvoj svake sredine, a opština Kula jeste primer dobre prakse saradnje javnog i civilnog sektora.