U sklopu projekta “Podrška IPARD Operativnoj strukturi”, u periodu od 10. do 14. oktobra 2022. godine, održana je studijska poseta Republici Hrvatskoj, koja je imala za cilj pripremu IPARD Operativne strukture za proces akreditacije IPARD Mere 5 – Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja, SKGO-a, u posetu je bio uključen i predstavnik Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije i menadžer LAG “Srce Bačke” Bojan Kovač.

Tom prilikom, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse i tom prilikom posete tri LAG-a (Vallis Colapis, Laura i Moslavina). Takođe, učesnicima su predstavljeni uspešno sprovedeni projekti koji su realizovani iz fondova EU uz podršku LAG-ova.