U organizaciji LAG “Srce Bačke” u sredu 05.10.2022. održana je prezentacija kreditnih linija RFV u Ruskom Krsturu i Kruščiću.

Svi zainteresovani su imali priliku da se upute u ponudu kredita RFV namenjenih privredi (krediti za investiciona ulaganja, krediti za trajna obrtna sredstva, krediti za razvoj turizma kao i kratkoročni krediti za obrtna sredstva).

Što se tiče poljoprivrede moguće je aplicirati za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugoročne kredite za nabavku mehanizacije, dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma, kredite za investicije, kredite za nabavku opreme za navodnjavanje i kredite za obrtna sredstva. Kamatne stope se kreću od 1-3%.