U okviru LAGDANA 06.10.2022. održane su radionice u Vrbasu i Kuli na temu LEADERA sa zainteresovanim članovima LAG-a.

Sledeće godine predstoji nam izrada nove lokalne strategije ruralnog razvoja i s tim u vezi počinju pripreme i informisanje članstva o pisanju predloga projekata i mogućnostima za finansiranje istih. Prioritet je informisanje svih zainteresovanih lokalnih aktera i još veća uključenost stanovništva u rad i projekte koje sprovodi i koje će sprovoditi LAG.