U okviru LAGDANA održana je Svečana skupština LAG-a gde smo se svi zajedno osvrnuli na prethodne godine rada. Počeci su bili teški, ali zajedno, saradnjom svih lokalnih aktera, danas, članovi LAG-a mogu biti ponosni na svoju organizaciju i rezultate koje imamo.

Lokalna samouprava je prepoznala LAG kao partnera u oblikovanju i poboljšanju kvaliteta života u našoj sredini, mali proizvođači su dobili mogućnost za bolji plasman svojih proizvoda, početnici u biznisu se mogu osloniti na LAG u pogledu pomoći u pisanju biznis planova, a udruženja građana imaju podršku kod oblikovanja i realizacije malih projekata.

Pred nama je IPARD 3 program koji dodatno otvara mogućnosti za nove projekte iz oblasti ruralnog razvoja… LAG spremno čeka nove pozive i priprema predloge projekata za novi ciklus finansiranja.