Tribina na temu „Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada“ okupila je u Vrbasu relevantne činioce i delatnike iz ove oblasti sa teritorije koju pokriva LAG “Srce Bačke”- opštine Vrbas i Kula.

Predstavnice Akademije ženskog preduzetništva u saradnji sa Udruženjem građana Ženski cenar “Horizont” i opštinom Vrbas ukazali su na značaj ove teme. Ona posebno dobija na važnosti nakon nedavnog usvajanja novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je doneo brojne mere za unpređenje rodne ravnopravnosti i nove instrumente za njihovo sprovođenje.

Među učesnicima i slušaocima prezentacije bili su predstavnici i predstavnice opština, lokalnih javnih preduzeća i ustanova, Centra za socijalni rad, škola i civilnog sektora. Ovaj skup ostvaruje su u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza 2“ koji podržavaju Agencija Ujedninjenih nacija za rodnu ravnopravnsot i Delagacija Evropske unije u Srbiji.

(Prilog: TV Bačka – Vrbas)