“Dani porodice u Srbiji”, manifestacija koja se po drugi put organizuje u Perlezu, održana je u subotu 3. septembra, uz brojne goste i posetioce i uz učešće 40 gradova i opština iz Srbije koji su na štandovima predstavili svoje mere pronatalitetne politike i podrške porodici.

Opština Kula je uz set mera koje su namenjene podršci porodici, a finansiraju se iz lokalnog budžeta, predstavila i dva projekta podrške porodicama i grupama u stanju socijalne potrebe, finansiranih od strane EU i Vlade SR Nemačke. Projekat “AKTIS” ima za cilj stambeno zbrinjavanje ugroženih kategorija stanovništva i podršku u njihovom poslovnom angažovanju, a projekat “Lokalna inicijativa za zapošljavanje na teritoriji opštine Kula” ima za cilj zapošljavanje 30 lica iz kategorije teže zapošljivih lica, u prvom redu Roma, žrtava nasilja i osoba sa invaliditetom.

Uz navedene mere predstavljene su i tri uspešne biznis priče sa naše teritorije i to “Vinarija Milisavljević” iz Lipara, “Marin špajz” iz Ruskog Krstura i PG “Ese” iz Kule. Reč je o porodičnim firmama i gazdinstvima, članovima LAG “Srce Bačke” čiji su osnivači razvili posao u ruralnoj sredini i uspešno posluju više godina. Kula se ovim predstavila kao povoljno i atraktivno mesto za razvoj porodičnog biznisa, a samim tim i povoljno mesto za zasnivanje i proširenje porodice.