U Centru za kompetencije za hortikulturi u organizaciji Akademije ženskog preduzetništva i LAG-a održan je sastanak fokus grupe u okviru projekta “Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada” koji je podržan od strane UN Women.

Cilj sastanka bio je da se dođe do informacija o količini i vrednovanju neplaćenog ženskog rada i da se daju predlozi mera za unapređenje položaja žena.

U sastanku fokus grupe učestvovali su predstavnici lokalne samouprave i udruženja žena iz Kule.