Bojan Kovač, Aleksandar Rudić i Zoran Ilijašev posetili su 01.06. Agrohab u Velikom Gaju i razgovarali sa Radojicom Mojsijevom, jednim od osnivača i članova LAG Selo plus, koji obuhvata teritorije opština Plandište, Bela Crkva i ruralno područje grada Vršca.

Teme sastanka bili su unapređenje položaja LAGova u Republici Srbiji, LEADER pristup, razmena iskustava i međusobna saradnja lokalnih akcionih grupa.

Učesnici sastanka istakli su potrebu daljeg rad i unapređenja položaja stanovništva u ruralnim sredinama kroz imlpementaciju LEADER pristupa i potrebu jače podrške svih institucija LAGovima u Srbiji.