Danas je potpisan sporazum o saradnji između opštine Kula i Akademije ženskog preduzetništva iz Novog Sada kojim je naša opština uključena u realizaciju projekta “Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada” podržanog od strane Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje u Srbiji (UN Women) u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II” koji finansira EU.

Cilj projekta je podizanje svesti o ekonomskoj i socijalnoj vrednosti neplaćenog rada žena u Vojvodini, utvrđivanje monetarne vrednosti istog i definisanje konkretnih mera i preporuka koje će doprineti razvoju lokalne sredine.

LAG “Srce Bačke” će takođe biti uključen u realizaciju projekta, tako što će animirati lokalne aktere iz civilnog i privatnog sektora da aktivno uzmu učešće u realizaciji istog.