Odlukom Evropske komisije od 09.03.2022. usvojen je IPARD III program Republike Srbije za period 2021-2027. Finansijski doprinos EU za IPARD III program je povećan na 288 miliona evra.

Jedna od mera koja će biti podržana IPARD III programom jeste i mera 5, a odnosi se na sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoje – LEADER pristup.

LAG Srce Bačke je Lokalnu strategiju ruralnog razvoja izradio u toku 2020. godine tako da naše LAG područje spremno dočekuje IPARD III program. Sredstvima iz ovih fondova beće omogućeno finansiranje projekata iz LSRR i realizacija lokalnih strategija, unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva, priprema za korišćenje evropskih fondova, a sve u cilju dostizanja evropskih standarda.