Danas je u organizaciji LAG “Srce Bačke” u Liparu i u Kucuri održana prezentacija kreditnih linija RFV.

Zainteresovani poljoprivrednici i preduzetnici imali su mogućnost da se informišu i upute u ponudu kredita RFV namenjenih za razvoj poljoprivrede i male privrede i preduzetništva sa niskim kamatnim stopama. Takođe prisutni su se informisali o mogućnostima za dobijanje subvencija za razvoj poslovanja i proizvodnje.

RFV ima široku paletu povoljnih kreditnih linija, u zavisnosti od toga za šta se poljoprivrednici odluče.

Krediti su namenski, ali su u saradnji sa lokalnim samoupravama i sa poljoprivrednicima i ljudima na terenu tokom prošlih godina neki krediti i modifikovani.