U okviru SEED Step 3 programa u Novom Sadu je 16. i 17. decembra održan međuopštinski sastanak perdstavnika četiri opštine učesnice u projektu (Kula, Apatin, Surdulica i Vladičin Han) sa predstavnicima Novosadskog humanitarnog centra.
Na sastanku su sumirani rezultati prthodnih aktivnosti, među kojima je najznačajnije formiranje Saveta za zapošljavanje. Takođe, prezentovani su opštinski Lokalni akcioni planovi za zapošljavanje i aktivnosti za naredni period, projekti vezani za zapošljvanje, kao i aktivnosti Trening centra u Vladičinom Hanu, aktivnosti na akreditaciji specijalističkih programa u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin” u Kuli i projekat formiranja Centra za kompetencije u hortikulturi u Kuli.
Opštinu Kula su na sastanku predstavljali Miloš Danilov i Dragana Žekuć Šukara iz KLER opštine Kula, Marjan Ivanov iz STŠ “Mihajlo Pupin” Kula i Bojan Kovač LAG “Srce Bačke” Kula .