У организацији ЛАГ “Срце Бачке” у четвртак 16.12.2021. у просторијама Месне заједнице Црвенка одржан је дан отворених врата Развојног фонда Војводине.
Предузетници и пољопривредници су у директном контакту са представницима РФВ могли да се упуте у најповољније кредитне линије Фонда за развој бизниса и пољопривреде по каматним стопама од 1-3%.