У организацији ЛАГ “Срце Бачке” у четвртак 16.12.2021. од 10-12 часова у просторијама Месне заједнице Црвенка биће одржан дан отворених врата РФВ.
Заинтересовани ће имали прилику да се упуте у понуду кредита РФВ намењених привреди и то: дугорочних кредитиа за инвестициона улагања, дугорочних кредита за трајна обртна средства, кредита за развој туризма као и краткорочнх кредити за обртна средства. Што се тиче пољопривреде могуће је аплицирати за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта, дугорочне кредите за набавку механизације, дугорочне кредите за развој сеоског туризма, кредите за инвестиције, кредите за набавку опреме за наводњавање и кредите за обртна средства. Каматне стопе се крећу од 1-3%.
Представници РФВ и ЛАГ информисаће пољопривреднике и предузeтнике и о будућим кредитним линијама и о конкурсима чије се отварање очекује у наредној години.