Завод за равноправност полова расписао је Јавни конкурс намењен привредним друштвима и предузетницама са циљем афирмације женског предузетништва.
Средства у висини до 400.000,00 динара могу бити искоришћена за куповину машина, опреме, алата и репроматеријала или за сертификацију, стандардизацију и брендирање производа и услуга.
Право учешћа имају привредна друштва и предузетнице са територије АПВ које су уписане у регистар АПР-а најкасније до 31.12.2019. и налазе се у активном статусу.
Конкурс је отворен до 16. децембра 2021.
Више информација на линку ОВДЕ.