У организацији ЛАГ “Срце Бачке” у четвртак 02.12.2021. у просторијама Месне заједнице Крушчић одржан је дан отворених врата РФВ.
Заинтересовани су имали прилику да се упуте у понуду кредита РФВ намењених привреди а то су: дугорочни кредити за инвестициона улагања, за трајна обртна средства, за развој туризма као и краткорочни кредити за обртна средства. Што се тиче пољопривреде могуће је аплицирати за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта, за набавку механизације, за развој сеоског туризма, за инвестиције, за набавку опреме за наводњавање и краткорочне кредите за обртна средства. Каматне стопе се крећу од 1-3% .
ЛАГ ће и у наредном периоду организовати сличне презентације у насељеним местима нашег подручја са циљем информисања и упућивања пољопривредника и предузетника у могућности које су на располагању за развој сопственог бизниса.