U cilju dalje promocije LEADER pristupa i dostignuća lokalnih akcionih grupa u Srbiji, kao i vođenja tеmаtski struktuirаne međusektorske dеbаte, u Beogradu je 26.10. u organizaciji MRRS održana nacionalna readionicu o LEADER-u.
Tema sastanka bila je implementacija LEADER pristupa u Srbiji, a na sastanku su učešće uzeli predstavnici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivede, LAG-ovi, lokalne organizacije, lokalne samouprave i mediji.
Bojan Kovač, menadžer LAG “Srce Bačke”, prezentovao je dosadašnji rad naše organizacije, ali i izazove sa kojima se lokalne akcione grupe u Srbiji susreću. Istaknuta je podrška lokalne samouprave u delovanju LAG-a i prepoznavanje LAG-a kao partnera u rešavanju lokalnih problema, a “Srce Bačke” je označeno kao jedan od boljih primera dobre prakse rada i delovanja lokalnih akcionih grupa u Srbiji.
Pored prisutnih predstavnika organizacija i organa, radionicu je putem videokonferencije pratilo više od 30 zainteresovanih učesnika iz Srbije.