Manifestacija ima međunarodni karakter i ove, 2021. godine održana je 1. oktobra u sklopu III Konferencije međunarodnog projekta EFYRA koji se realizuje u programu EU „Evropa za građane“. Organizator događaja su RRA „Bačka“ i Dunav 1245, a vodeći partner na projektu je LAG PRIZAG, Novi Marof, Hrvatska.
Manifestacija je okupila 92 domaća i strana relevantna aktera ruralnog razvoja na temu: budućnost mladih u ruralnim područjima.
Pokrovitelj manifestacije je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a u 2021. godini, Ruralni glas je realizovan uz učešće predstavnika Ministarstva za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Učesnici iz inostranstva su bile LAG organizacije i partneri sa projekta iz 7 država: Hrvatska, Italija, Estonija, Mađarska, Makedonija, Slovenija i Srbija.
Domaći učesnici su bile članice Mreže LAG-ova Srbije: 8 LAG-ova/partnerstva za ruralni razvoj iz Vojvodine: Kula-Vrbas, Sombor-Apatin, Subotica-Kanjiža, Sremski Karlovci-Kovilј, Opovo-Zrenjanin, Zrenjanin-Banatski Despotovac-Sečanj, učenici poljoprivredne škole iz Futoga i lokalni akteri u oblasti ruralnog razvoja.
Manifestacija je omogućila razmenu na aktuelne teme iz ruralnog razvoja, specifično budućnost mladih u ruralnim područjima, kao i povezivanje domaćih sa inostranim LAG-ovima kroz dogovor u pravcu ostvarivanja međunarodne saradnje LAG Mreže Srbije sa LAG mrežom iz Severne Makedonije (potpisivanje Memoranduma o međunarodnoj saradnji).
Manifestacija se odvijala kroz panel Ruralni glas, okrugli sto Ruralni glas i posetu dvema uspešnim vinarijama u Sremskim Karlovcima – Podrum i Muzej meda Živanović i Podrum Bajilo.
Panel je realizovan u saradnji sa vodećim partnerom LAG PRIZAG-om, LAG Agrolider (Daniela Cvetanoska) i predstavnicom opštine Kruševo iz Severne Makedonije, kao i sa domaćim predstavnicima iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (g. Petar Samolovac), Ministarstva za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (gđa JasminaMiljković i g. Slobodan Živković), sa posebnim naglaskom na to na koji način će predstojeći IPARD 3 program u Severnoj Makedoniji i Srbiji biti u funkciji podrške mladima u ruralnom sektoru. U diskusiji na Panelu je posebno podvučen značaj inovacija u ruralnom sektoru.
Okrugli sto su moderirali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (g. Darko Milanković i g. Mitar Vasiljević) na teme i problematiku ruralnog razvoja posebno u segmentu kvaliteta života onih koji žive u ruralnim sredinama, a ne bave se poljoprivredom. Takođe je razmatrana i uloga EFYRA studije kao glavnog rezultata projekta i mogućnost da se na bazi studije definišu budući projekti i dalja saradnja partnera.
Potpisivanje Memoranduma o međunarodnoj saradnji je sa obe strane shvaćeno samo kao prvi korak i dogovoreno je da se obe mreže uključe u definisanje projekata po osnovu EFYRA studije kroz koje bi otpočela realizacija aktivnosti u skladu sa Memorandumom.