У организацији Туристичке организације општине Кула и Туристичке организације општине Врбас чланови ЛАГ-а “Марин шпајз” Руски Крстур, МКД “Непкер” Кула, УЖ “Бајка” Руски Крстур, ПГ Микић Кула, ПР “Затина” Куцура, ПГ Роквић Бачко Добро Поље и “Спелта Аларгић” Врбас учествовали су на 88. Међународном сајму пољопривреде, лова, риболова и екологије у Новом Саду oд 18. до 24. септембра.
Посетиоци су показали велико интересовање за садржаје које су представљени, а фокус је oве године стављен на мале произвођаче чија је делатност везана за пољопривреду тако да су се на штанду ТОО Кула и ТОО Врбас могли наћи сезонски производи произведени од сировина из наше средине као и сувенири направљени рукама удружења жена.
Током осам сајамских дана презентована је и туристичка понуда нашег краја као и деловање Локалне акцоне групе “Срце Бачке”.
Оваквим примером добре праксе, сарадње јавног сектора са предузетницима, газдинствима и са цивилним сектором постиже се раст квалитета живота у руралним подручјима.