Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“ obaveštava članove da je UO LAG „Srce Bačke“ doneo novi Pravilnik o registru članstava Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ prema kojem su svi članovi dužni da u tekućoj godini potvrde svoj aktivan status. Aktivni status potvrđuje se davanjem Izjave koja se može pruzeti na sajtu LAG “Srce Bačke”. Članovima koji ne izvrše potvrdu članstvo će biti pasivizirano do momenta davanja Izjave o aktivnosti.
Rok za davanje Izjave je do 10.09.2021.
Više informacija svi zainteresovani mogu dobiti putem mejla lag.srcebacke@gmail.com ili putem telefona 064/1954389 i 060/4961961.
LAG “Srce Bačke” poziva sve članove da do navedenog roka dostave neophudnu dokumentaciju.
Takođe LAG poziva sve lokalne aktere sa teritorije opština Kula i Vrbas da se uključe u rad organizacije.