Na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede članovi Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije učestvovali su u konsultativnom procesu IPARD III programa.
Ministarstvo je ovaj proces pokrenulo u cilju pripreme IPARD III programa Republike Srbije, a na osnovu analiza stanja i dobijenih smernica od strane Evropske komisije, gde su pripremljene četiri osnovne SWOT alanize za pojedine oblasti među kojima je jedna i Priprema i sprovođenje Lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER koja se direktno tiče LAG-ova.
Osam LAG-ova, članova Mreže su nakon dva konsultativna sastanka i međusobnih konsultacija u okviru organizacije predložili da se kroz potrebe Unapređanja kapaciteta lokalnih aktera za sprovođenje LEADER pristupa uspostave trajni mehanizmi za funkcionisanje rada lokalnih aktera (u prvom redu LAG-ova) kako bi se obezbedilo njihovo sigurno i nesmetano funkcionisanje. Obezbeđivanjem trajnog funkcionisanja rada LAG-ova, nezavisnom od sredstava predviđenih za male projekte kojima se realizuju lokalne strategije omogućila bi se veća angažovanost aktera na terenu, funkcionisanje organizacija kao servisa građana, ozbiljniji pristup projektnim aktivnostima i pisanju projekata, kao i druge aktivnosti na terenu, te bi se posredno došlo do veće motivacije lokalnog stanovništva u svim aspektima ruralnog razvoja sredina. Dodatni benefit postojanja ovakvog načina rada LAG-ova jeste rasterećenost malih projekata (u većoj ili manjoj meri) troškova ljudskih resursa čime se postiže povećan obim realizacije projekata od značaja za ruralnu sredinu.
Takođe, Mreža je apostrofirala negativan uticaj dugog trajanja procesa odobravanja Lokalnih strategija ruralnog razvoja, koji može nagativno da utiče na motivaciju i angažovanost ljudi na terenu. Ukazano je na potrebu unapređenja saradnje resornog Ministarstva i Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije, al i na potrebu unapređenje saradnje sa drugim organizacijama iz oblasti ruralnog razvoja.
Kroz rad na terenu, takođe je uočeno da i u određenom broju lokalnih samouprava ne postoji jasno razgraničenje između “običnih” udruženja građana i Lokalnih akcionih grupa, te da nije prepoznat značja postojanja LAG-ova u lokalnim sredinama.
Mreža sugeriše mogućnost većeg učešća LAG-ova, posebno kroz M5 – Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja, u svim identifikovanim potrebama ruralnog razvoja označenim u IPARD III program.