U okviru dekade akcije za postizanje ciljeva održivog razvoja, generalni sekretar UN inicirao je održavanje Samita o prehrambenim sistemima kako bi se na globalnom nivou uspostavio budući pravac razvoja i ubrzale aktivnosti za unapređenje održivih prehrambenih sistema. Srbija kao članica UN, svoj doprinos ovoj inicijativi daje kroz održavanje nacionalnog dijaloga sa akterima iz sfere održivog razvoja i poljoprivrede, a cilj dijaloga jeste oblikovanje nacionalnih smernica ka održivim prehrambenim sistemima i kreiranje budućih politika.
Teme dijaloga bile su: transformacija prehrambenih sistema, adaptacija na klimatske promene, učešće države u vrednosnim lancima, modrnizacija prehrambenih sistema, potrošačke navike i dr. Rezultati dijaloga su analiza trenutne situacije, razmena iskustva, upoznavanje sa trenutnim i budućim izazovima kao i unapređenje saradnje između učesnika u vrednosnom lancu. Dijalog je organizovan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije, a učesnici su pored predstavnika ministarstva Marka Majstorovića i Miloša Milovanovića bili Mery Kennny (Organizacija za hranu i poljoprivredu FAO), Miroslav Tadić (UNDP), Radivoj Nadlački (Kordinator projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, Svetska banka) i Marko Obradović (PKS).
U dijalogu su na poziv Ministarstva učestvovali i predstavnici LAG “Srce Bačke”, Bojan Kovač i Olja Matijašević koji su naznačili potrebu podrške LEADER pristupu u Srbiji, uzimajući u obzir potencijale koje ovaj pristup i LAG-ovi imaju u razvoju poljoprivrede i poslovanja.