29.06.2021. predstavnici Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije i LEADER France (LEADER Mreže Francuske) održali su prvi zajednički sastanak povodom otpočinjanja saradnje na projektima iz oblasti ruralnog razvoja.
LEADER France je spremna da kroz partnerstvo na projektima sa Mrežom LAG-ova osnaži kapacitete i unapredi rad lokalnih akcionih grupa u Srbiji i same Mreže naveo je gospodin Thibaut Guignard predsednik LEADER mreže Francuske. Iskustva koje imaju francuski LAG-ovi u velikoj meri će pomoći osnaživanju LAG-ova u Srbiji, a zajednički projekti sa evropskim partnerima poboljšaće stanje života u lokalnim zajednicama u Srbiji.
Ispred Mreže LAG-ova sastanku su prisustvovali Jagoda Kočić (LAG Panonski fijaker), Sandra Macura (LAG Fruška gora – Dunav), Aleksandar Rudić i Dejan Vickov (LAG Partnerstvo za Potamišje), Zoran Ilijašev (LAG Gornji Tamiš) i Bojan Kovač (LAG Srce Bačke).