Финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора подразумева финансирање пројеката и програма удружења грађана за стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење волонтерских активности, организацију обука, семинара и манифестација од значаја за младе.
Конкур се отворен до 06. јула 2021. а висина опредељених средстава износи 1.000.000,00 динара.
Више о конкурсу погледајте на сајту: www.kula.rs.