Општина Кула ће у 2021. години, финансирати cавез који окупља невладине организације, удружења грађана у области заштите од пожара, који су регистровани на територији општине Кула, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (удружења) у износу од 1.500.000,00 динара, од чега из буџета Општине Кула за 2021. годину 1.500.000,00 динара.
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која своју делатност обављају у области заштите од пожара.
Рок за конкурисање је 8 дана од објављивања конкурса.
Текст конкурса можете прочитати ОВДЕ.