U Baču u je 11. februara održana panel diskusija na temu: „Prenošenje iskustava na temu osnivanja, umrežavanja i funkcionisanja lokalnih akcionih grupa i međuopštinskih organizacija“.Panelisti na diskusiji su bili predstavnici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Ljilјana Simić – samostalni savetnik u Sektoru za ruralni razvoj ministarstva, Slobodan Živanović – rukovodilac grupe za programiranje mera ruralnog razvoja u ministarstvu, Bojan Kovač predstavnik novoosnovane Mreže LAG-ova Srbije i Branka Mandić – predsednik Upravnog odbora Lokalne akcione grupe “Ravnica Bačke”.Predstavnici Ministarstva su izneli aktuelne informacije vezane za proces ocenjivanja LSRR. U toku je pregled izveštaja o finansijskom utrošku sredstava i nakon završetka tog procesa LAG-ovima će biti isplaćen drugi deo sredstava. Predstavnici Ministarstva su takođe istakli da se nadaju skorom otvaranju dva nova konkursa za male projekte LAG-ova, kao i konkursa za podršu novoosnovanim LAG-ovima. Bojan Kovač je predstavio novosonovanu Mrežu lokalnih akcionih grupa, izneo cilјeve i očekivanja u dalјem radu, a Branka Mandić je upoznala učesnika sa novoosnovanom Lokalno akcijskom grupom „Ravnica Bačke“ koja obuhvata teritoriju tri opštine Bač, Bačka Palanka i Bački Petrovac. Predstavnici LAG-ova izrazili su spremnost da prenesu iskustva i znanja iz oblasti rada lokalnih akcionih grupa (partnerstva za ruralni razvoj) i ruralnog razvoja članovima iz Bača. Uklјučivanjem predstavnika Ministarstva, opštine Bač i Mreže LAG-ova Srbije svim učesnicima ovog događaja, a pre svega polјoprivrednicima, građanima i organizacijama iz Bača kao i ostalim učesnicima otvorila se mogućnost da kroz interaktivnu diskusiju razmene informacije i saznanja o aktuelnim aktivnostima i očekivanjima u oblasti ruralnog razvoja.Panel diskusija je jedna od aktivnosti koja se sprovela tokom realizacije projekta “Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač” koji predstavlјa integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilј pružanje podrške građanima opštine Bač da se uklјuče u razvojne procese lokalne zajednice. Sprovodi ga udruženje građana Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač. Inicijativa je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravlјanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.