LAG je otpčeo realizaciju projekat vrednog 270.000 dinara, a tiče izrade digitalne platforme namenjene lokalnim akterima. Projekat se finansira sredstvima SWG (The Regional Rural Development Standing Working Group of South Eastern Europe). Cilj je povezivanje lokalnih prodavaca sa kupcima i direktan kontakt, gde će sami prodavci biti u mogućnosti da ažuriraju podatke o proizvodu, količini, ceni i slično, a kupci u direktnom kontaktu sa prodavcima. Realizacija projekta predviđena je u februaru i martu 2021. godine.Izrada on-line internet platforme će omogućiti prodavcima, proizvođačima, ugostiteljima i poljoprivrednicima sa teritorije LAG-a da plasiraju svoje proizvode, usluge i oglase prodaju. Platforma će omogućiti direktan kontakt kupac-lokalni prodavac, sadržaće osnovne informacije o proizvodima (cenu, mogućnost dostave i sl), a biće optimalizovana za desktop i za mobilne uređaje, sa opcijama za registrovane i neregistrovane korisnike. Pored navedenog platformа će sadržati i turistiičku i ugostiteljsku ponudu LAG područja. Mera će najviše pogodovati malim poljoprivrednim gazdinstvima, povrtarima, pijačnim prodavcima, ali i registrovanim preduzetnicima, ugostiteljima i zanatlijama. Svi oni će biti na jednom mestu dostupni on-line, razvrstani prema različitim kategorijama.