U organizaciji LAG „Srce Bačke“ u Kuli je danas održana radionica „Ženska mreža na teritoriji opština Kula i Vrbas“ u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana žena na selu.
Radionici su prisustvovale predstavnice udruženja žena, predstavnice privatnog i javnog sektora sa teritorije LAG-a.
Cilj radionice bilo je skretanje pažnje i ukazivanje na položaj žena na selu i na probleme sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu. Tokom radionice prezentovan je projektni predlog LAG-a o formiranju lokalne ženske mreže sa kojim se konkurisalo za sredstva kod SDC (Švajcarske agencije za razvoj i saradnju). Lokalna ženska mreža bi radila na mobilizaciji i većem učešću žena u procesima donšenja odluka na lokalnom nivou, razvoju ženskog preduzetništva, unapređenju položaja žena u ruralnoj sredini, unapređenju položaja žena žrtava nasilja i edukaciji žena, rodnoj ravnopravnosti i njihovom ekonomskom osnaživanju.
Članice LAG-a su ovom prilikom prezentovale rad svojih organizacija i predstavile svoje proizvode.
15. oktobar je ustanovljen kao Svetski dan seoskih žena na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, kada se i naša država obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.