Председник општине Кула Дамјан Миљанић расписао је данас Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у Култури за 2020. годину од посебног значаја за Општину Кула.  Конкурс је расписан за област: музичка културна делатност у износу од 300.000,00 динара; позоришна уметност у износу од 700.000,00 динара и уметничка игра: класичан балет, народна игра, савремена игра у износу од  800.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури који су регистровани на територији општине Кула, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Пријавa на Конкурс подноси се искључиво на обрасцу Пријава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2020. години која се може преузети  са интернет странице Општине Кула: www.kula.rs.

Пријава се подноси у затвореној коверти на Писарници Општинске управе Кула   сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у новинама “Кулска комуна“  или поштом на адресу:  Општина Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „Не отварати – Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  (обавезно навести за коју културну област се конкурише – музичка културна делатност или позоришна уметност или уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра).

Рок за подношење пријава је 2.новембар 2020.године. Текст конкурса објављен је у најновијем броју листа Кулска комуна који је данас изашао из штампе.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури
Образац за извештавање о реализацији пројекта у култури
Пријава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури