Финансирање пројеката удружења грађана националних мањина подразумева финансирање пројеката удружењима грађана националних мањина којима се доприноси афирмацији рада удружења и остваривању њихових циљева. Пријаве са комплетном документацијом предају се до 18. aвгуста 2020. године у 14:00 часова у затвореној коверти, на Писарници Општинске управе Кула, на адресу: Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – пријава за конкурс – Комисија за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина.

КОмплетан текст Конкурса као и потребну документацију можете преузети ОВДЕ.