Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić  raspisao je Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera  i udruženja građana  u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Ukupan iznos raspoloživih finansijskih sredstava opredeljenih za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020.godini iznosi 1.000.000,00 dinara i ista se raspoređuju  za finansiranje programa/projekata udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom i programa/projekata udruženja penzionera.

Finansiranje programa i projekata udruženja penzionera  i udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom podrazumeva finansiranje  projekata/programa udruženja penzionera i udruženjima građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom kojima se doprinosi afirmaciji rada udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom predaju se do 16. jula 2020. godine u 14:00 časova u zatvorenoj koverti, na Pisarnici Opštinske uprave Kula, na adresu:  Opštinska uprava Kula, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – prijava za konkurs – Savet za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom opštine Kula.

Ovde možete pročitati Javni konkurs

Ovde možete preuzeti Prijavu