Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga. Cilj ovog poziva je da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti.

ROK ZA PRIJAVU JE 20.07.2020.

Za više informacija pogledajte OVDE.