Milan i Oksana Rodić PR SIND TR Kula
Telefon:065/3488488.
Prodaja suhomesnatih prozivoda i sveže piletine!