U utorak, 03.03.2020. u prostorijama Mesne kancelarije u Ruskom Krsturu (ul.Borisa Kidriča 60) sa početkom u 11 časova u organizaciji LAG “Srce Bačke” i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Kula biće održana prezentacija Razvojnog fonda Vojvodine i sastanak predstavnika LAG-a i KLER-a sa lokalnim akterima. Zainteresovani poljoprivrednici, preduzetnici i predstavnici civilnog sektora biće u prilici da se upute u podsticajne mere i kreditne linije Razvojnog fonda AP Vojvodine (RFV), kao i u podsticaje koje u svrhu razvoja naše sredine opredeljuje lokalna samouprava.
U sklopu prezentacije predstavnici RFV predstaviće pogodnosti koje se nude registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima, kreditne linije za poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva, dugoročni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kratkoročni krediti za obrtna sredstva u poljoprivredi i dugoročni krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Takođe, predstavljene će biti mogućnosti koje nudi IPARD program, subvencionisane kamate za sistem za navodnjavanje, etno turizam i turizam i druge pogodnosti.

Prisutnima će se predstaviti LAG i prednosti članstva u ovoj organizaciji te potreba što većeg uključivanja ljudi i organizacija u rad LAG-a, sve u cilju bolje pripreme projektnih predloga koji će biti uvršteni u Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za teritoriju LAG-a.
LAG je krajem 2019. godine otpočeo izradu Strategije ruralnog razvoja za teritorije opština Kule i Vrbasa, a usvajanje LSRR očekuje se do juna 2020. U navedeno dokumentu, biće obuhvaćeni oni predlozi projekata za koje su ljudi iz naše sredine zainteresovani, a LAG će sprovesti niz sastanaka sa lokalnim akterima iz Vrbasa i Kule kako bi animirao što veći broj lokalnih aktera i prikupio što više projektnih predloga od značaja za naše dve opštine.