06.02.2020. u velikoj sali SO Vrbas održana je prezentacija LAG “Srce Bačke” i sastanak sa lokalnim akterima. Pored prezentovanja rada LAG-a, zainteresovani poljoprivrednici i preduzetnici sa teritorije opštine Vrbas bili su u prilici da se upute u podsticajne mere i kreditne linije Razvojnog fonda AP Vojvodine (RFV).
Bojan Kovač, menadžer LAG “Srce Bačke” prisutnima je predstavio LAG i prednosti članstva u organizaciji. U svom izlaganju Kovač je istakao potrebu što većeg uključivanja ljudi i organizacija iz svih naseljenih mesta opština Vrbas i Kula, sve u cilju bolje pripreme projektnih predloga koji će biti uvršteni u Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za teritoriju LAG-a. Usvajanje LSRR očekuje se do juna 2020. a do tada će LAG sprovesti niz sastanaka sa lokalnim akterima iz Vrbasa i Kule. S tim u vezi, najavljen je obilazak svih naseljenih mesta i sastanci sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora.
U sklopu prezentacije LAG-a, predstavnici RFV predstavili su pogodnosti koje se nude registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima. Predstavljene su kreditne linije za poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva, dugoročni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kratkoročni krediti za obrtna sredstva u poljoprivredi i dugoročni krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Takođe, predstavljene su mogućnosti koje nudi IPARD program, subvencionisane kamate za sistem za navodnjavanje, etno turizam i turizam, kao i druge pogodnosti.