U sredu 05.02.2020. је u prostorijama LAG “Srce Bačke” održanа je Radionica za poljoprivrednike i preduzetnike o mogućnostima finansiranja kroz nacionalne i EU fondove.
Radionica je realizovana zajedničkim aktivnostima LAG „Panonski fijaker“ i LAG „Srce Bačke“. Jagoda Kočić menadžer LAG „Panonski fijaker“ zainteresovane je informisala o domaćim i EU fondovima koji im stoja na raspolaganju i skrenula pažnju na neke od tekućih problema sa kojima se aplikanti susreću u procesu konkurisanja.
Prezentacija “Mogućnosti finansiranja” imala je za cilj da informiše zainteresovane o aktuelnim pozivima i programima finansiranja iz nacionalnih i evropskih fondova, kao i da im pomogne da prevaziđu poteškoće prilikom formulisanja i podnošenje projektih predloga.
Bojan Kovač menadžer LAG “Srce Bačke” najavio je slične radionice i u drugim naseljenim mestima opština Kula i Vrbas i pozvao sve zainteresovane građane da se aktivno uključe u rad LAG-a.