Juče, 10.12.2019. u Beogradu je potpisan ugovor o korišćenju podsticaja za pripremu Lokalne strategije ruralnog razvoja između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja i Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ čime su stvoreni uslovi da LAG uđe u postupak izrade Lokalne strategije ruralnog razvoja za područje koje pokriva.
Ispred LAG-a ugovor je potpisao Petar Pejin, predsednik Upravog odbora LAG-a, a ispred Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović, direktor Uprave.
Korisniku podsticaja, LAG-u, do kraja godine biće uplaćeno 400.000,00 dinara za prvu fazu izrade strategije koja podrazumeva troškove pripremnih aktivnosti za formiranje LAG-a i operativne troškove za izradu LSRR, a nakon izrade LSRR, najkasnije do maja sledeće godine, Ministarstvo će prebaciti LAG-u dodatnih 400.000,00 dinara u svrhe ostalih troškova izrade LSRR. Po završetku prve faze ovog javnog poziva, organizacije koje uspešno izrade predlog strategije biće u prilici da povuku dodatnih 600.000,00 za implementaciju Lokalne strategije ruralnog razvoja. Ukupna sredstva podsticaja iznose maksimalno 1,4 miliona po organizaciji, a država je u ovu namenu opredelila 34 miliona dinara.
Podsetimo, sredinom 2019. LAG „Srce Bačke“ proširio je svoju teritoriju delovanja na naseljena mesta opštine Vrbas, čime su se stekli uslovi za apliciranje po ovom Javnom pozivu koje je raspisalo Ministarstvo u cilju formiranja partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj (LAG-ova) i izrade Lokalnih strategija ruralnog razvoja. LAG „Srce bačke deluje na području 14 naseljenih mesta opština Kule i Vrbas, teritorije koja broji više od 80.000 stanovnika, a u strukturu LAG-a je do sada uključeno 55 organizacija iz javnog, civilnog i privatnog sektora.